Kódfeltöltés

Vegyél részt nyereményjátékunkban!

1

Első lépés

Vásárolj legalább 5000 Ft értékben építőanyagot, barkácsterméket vagy burkolatot-szanitert 2023.05.02. és 05.31. között

2

Második lépés

A vásárlásod mellé kapott bizonylatot (elfogadott UK, UN, S-N) töltsd fel

3

Harmadik lépés

A regisztrációhoz add meg az elérhetőségeidet

4

Negyedik lépés

A fődíj sorsolásáig őrizd meg a bizonylatot!

Iphone 13

Apple iPhone 13 128GB éjfekete, kártyafüggetlen, magyar nyelvű menüvel, minden gyári tartozékával (a töltőfej nem gyári tartozék) és teljeskörű garanciával.

2023.05.02 és 05.31 közötti időszakban legalább 1x minimum 5000 Ft értékben vásárlók között sorsoljuk ki. Az is részt vehet, aki megnyerte a napi nyeremények egyikét. A regisztrációkor megadott bizonylatot be kell mutatni, különben nem jogosult átvenni a nyereményt!

SORSOLÁS: 2023.06.01 9:00

10 000 Ft értékű vásárlási utalvány

Vásárolj minden nap (2023.05.02 – 2023.05.30 között) legalább 5000 Ft értékben, a vásárlásod mellé kapott számlát vagy készpénzes nyugtát töltsd fel ide és figyeld a napi nyerteseket! Minél többször vásárolsz, annál jobban megnöveled nyerési esélyedet akár a napi nyeremények egyikére vagy magára a fődíjra is!

A vásárlási utalvány beváltható az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft. Áruházában építőanyagra, barkácstermékekre és burkolat-szaniter termékekre. Beváltani 2023.12.22-ig lehet. Az utalvány nem átruházható. Készpénzt vissza nem adunk.

SORSOLÁS MINDEN MÁSNAP! AZ ELSŐ SORSOLÁS 2023.05.03 9:00

Apple iPhone 13 nyertese
2023.06.01. Kiss Bence


10 000 Ft értékű vásárlási utalvány
Nyerteseink
2023.05.02. Rákóczi Alexandra
2023.05.03. Szalay Katalin
2023.05.04. Fujdelné Major Andrea
2023.05.05. Simon Gyula
2023.05.06. Fujdel Tamás
2023.05.08. Sponga Gábor
2023.05.09. Cvetkov Igor
2023.05.10. Sárga Péter
2023.05.11. Duhony János
2023.05.12. Földi Iván
2023.05.13. Kis Rudolf
2023.05.15. Farkas Bálint
2023.05.16. Osgyán Sándor
2023.05.17. Pálmai-Varga Andrea
2023.05.18. Haász Zoltán
2023.05.19. Darázsné Demjén Jolán
2023.05.20. Horváth Renáta
2023.05.22. Szigeti Endre
2023.05.23. Fujdel Tamás
2023.05.24. Vajda Tamás
2023.05.25. Kis Rudolf
2023.05.26. Szabó József
2023.05.27. Bucsi Mercédesz
2023.05.30. Horvát István
2023.05.31. Kollár Beatrix

A játék szervezője

A „Jubileumi online nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője, a Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft. (székhely: 2316 Tököl, Csépi út 2644/10 hrsz., adószám: 24675145-2-13, cg: 13 09 165399) (”Szervező”) látja el.

1. Részvételi szabályzat

 • 1.1 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • 1.2 A Játékban nem vehetnek részt: az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; az Új Ház Zrt. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 • 1.3 A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétel feltétele a Játékra vonatkozó adatkezelési tájékoztató megismerése, mely tájékoztató Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • 1.4 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A játék menete és időtartama

2.1 A Játék 2023. május 02. napján 07 óra 00 perctől 2023. május 30. napján 17 óra 00 percig tart. A nyereményjáték lezárásának időpontja az a nap amikor a nyeremény a nyertes részére átadásra kerül, vagy amikor a nyeremény átadása bármely okból véglegesen meghiúsul.

A Játékos a meghirdetett akciós időszak alatt (2023.05.02-ától 7.00-tól 2023.05.30. 17.00-ig) minimum 5.000Ft vagy afeletti értékben az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft. által forgalmazott terméke(ke)t vásárol és

 • A vásárlása mellé kapott számla (elfogadott bizonylatok UK, UN) vagy készpénzes nyugta (S-N) számlaszámával beregisztrál a www.baustar25.hu weboldalon
 • A regisztrációval elfogadja a jelen Játékszabályzatot és hozzájárul, hogy az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft., mint Adatkezelő, a Játék során megadott személyes adatait a Játék lezárásának napjáig a nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódó célból kezelje.

2.2 A regisztráció akkor érvényes, ha a Játékos a vásárláskor kapott számlát, blokkot bemutatja a nyeremény átvételekor.

2.3 Amennyiben a Játék 1. pont szerinti időtartama alatt egy Játékos több alkalommal is vásárol (minimum 5000Ft felett) és az egyes vásárlásoknál a kapott igazoló számlával és/vagy készpénzes nyugtával minden egyes alkalommal beregisztrál, többször is jogosulttá válik a Játékban való részvételre, így az esélyeit megnöveli.

2.4 A regisztrációkor a Játékosnak az alábbi adatait szükséges megadnia:

 • Játékos neve
 • Játékos telefonos elérhetősége
 • Játékos email címe
 • Település irányítószáma és neve

3. Nyeremény, Sorsolás

3.1 A Játékban napi nyereményeket és egy fődíjat sorsolunk ki.

A napi nyeremény egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely az Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft. Áruházában bármely termékre beváltható. Ennek sorsolása mindig másnap 9 órakor egy véletlen számgenerátor alapján kerül kihúzásra az előző 24 órában regisztrált számlák közül.

A fődíj egy iPhone 13 készülék, amely az adott időszakban (2023.05.02 – 2023.05.30) beregisztráltak közül – aki napi nyertes az is – kerül kisorsolásra 2023. június 1-én 9 órakor.

A nyertes a nyeremény átvételével automatikusan elfogadja azt, a szervezőt a nyeremény átadását követően semmilyen felelősség nem terheli.

3.2 A nyertes kiválasztása adott napon gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva random sorsoló programmal kerül kihúzásra. A sorsolásnál jelen van a 3 tagú sorsolási bizottság, a sorsolásról, valamint annak eredményéről jegyzőkönyv készül.

4. Nyeremény átadása

4.1 A nyertes neve minden nap a sorsolás után kikerül a www.baustar25.hu weboldalra és automatikus email üzenetet kap a regisztrációkor megadott email címre egy sorszámozott 10.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal együtt, amit 1 éven belül levásárolhat minden általunk forgalmazott termék(ek) árából.

4.2 Amennyiben a nyertes bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, vagy a főnyereményéért az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, akkor a főnyeremény a Szervező tulajdonában marad.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • Ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét
 • Ha az értesítő levélre 7 naptári napon belül nem válaszol
 • Ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot
 • Egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert
 • Egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja
 • Jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

4.3 A nyeremények más termékre nem cserélhetők, illetve készpénzre nem válthatók át, valamint más személyre át nem ruházhatók.

4.4 Szervező a nyeremény megváltoztatásának jogát mind a nyeremény tárgyára, mind annak értékére vonatkozóan fenntartja.

4.5 A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, valamint az esetlegesen felmerülő posta- vagy futárköltséget a Szervező viseli. A nyereménnyel és annak átvételével kapcsolatban minden egyéb felmerülő költség a nyertest terheli.

5. Nyertes értesítése

5.1 A napi nyertessel a regisztrációkor megadott e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot, a fődíj nyertesével egyeztetjük a nyeremény átadásának/átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 7 naptári napon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

5.2 A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez, valamint későbbi viták elkerülésére a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

5.3 A levélben Szervező kizárólag a nyertes személyének azonosítása, a nyeremény eljuttatása és a nyeremény kapcsán felmerülő jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kérhet adatot, egyéb célra nem.

6. Nyeremények kézbesítése

6.1 A nyertesnek a nyereményét a Szervező postán vagy csomagküldő szolgálaton keresztül juttatja el, a nyertessel egyeztetett magyarországi címre.

Futárszolgálattal történő eljuttatás esetén egyszeri kézbesítési kísérlet történik.

6.2 A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul (pl. futárszolgálattal történő kézbesítés esetén valamilyen ok miatt nem átadható a nyeremény stb.), a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

7.1 A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7.2 A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

7.3 Jelen Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

9.2 A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.baustar25.hu weboldalon. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

9.3 Ezt a nyereményjátékot a Facebook és/vagy Google semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adatkezelési tájékoztató Link

Tököl, 2023. április 04.

Új-Ház Centrum Bau Star 98 Kft.